Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

23.03.2023

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na STYPENDYSTĘ-DOKTORANTA w projekcie badawczym realizowanym w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej


Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na STYPENDYSTĘ-DOKTORANTA w projekcie badawczym realizowanym w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej...
23.03.2023

Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na stanowisko STYPENDYSTA-DOKTORANT w projekcie badawczym w Zakładzie Chemii Produktów Pochodzenia Naturalnego


Informujemy, iż konkurs z dnia 13.01.2023 r. na stanowisko STYPENDYSTA-DOKTORANT w Zakładzie Chemii Produktów Pochodzenia Naturalnego w projekcie badawczym Narodowego Centrum Nauki OPUS 23 pt.: „Rola produktów naturalnych w przezwyciężaniu lekooporności Mycobacterium tuberculosis” nie został rozstrzygnięty.
22.03.2023

Pracownik techniczny w Zakładzie Anatomii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie


Uniwersytet Medyczny w Lublinie ogłasza nabór na stanowisko Pracownika technicznego w Zakładzie Anatomii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie...
17.03.2023

Konkurs na stanowisko Asystenta w grupie pracowników badawczych w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Chemii Produktów Pochodzenia Naturalnego Katedra Farmakognozji i Botaniki Farmaceutycznej Uniwerystetu Medycznego w Lublinie


Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w grupie pracowników badawczych w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Chemii Produktów Pochodzenia Naturalnego Katedra Farmakognozji i Botaniki Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie...
15.03.2023

Informacja o wyniku konkursu z dnia 14.03.2023 r. na stanowisko Kierownika Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych


Informacja o rozstrzygnięciu konkursu z dnia 14.03.2023 r. na stanowisko Kierownika Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych...
07.03.2023

Konkurs na stanowisko POST-DOC w projekcie badawczym w Samodzielnej Pracowni Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie


Dziekan Wydziału Biomedycznego ogłasza konkurs na stanowisko POST-DOC w grupie pracowników badawczych w Samodzielnej Pracowni Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej do realizacji zadań badawczych projektu Narodowego Centrum Nauki OPUS 20+LAP pt.: „Antyutleniające, elektroaktywne i biobójcze samoprzylegające materiały opatrunkowe”.
02.03.2023

Konkurs na stanowisko PROFESORA UCZELNI w grupie pracowników BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH w KLINICE GINEKOLOGII I ENDOKRYNOLOGII GINEKOLOGICZNEJ Katedry Położnictwa i Ginekologii


Konkurs na stanowisko PROFESORA UCZELNI w grupie pracowników BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH w pełnym wymiarze czasu pracy w KLINICE GINEKOLOGII I ENDOKRYNOLOGII GINEKOLOGICZNEJ Katedry Położnictwa i Ginekologii
21.02.2023

Specjalista ds. Pozyskiwania Funduszy w Dziale Wsparcia Grantowego


Uniwersytet Medyczny w Lublinie ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista ds. Pozyskiwania Funduszy w Dziale Wsparcia Grantowego...
1  2    

Uczelnia

Kalendarz

Kwiecień 2023