Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Wydział Farmaceutyczny

Wydział Farmaceutyczny - logo
E-mail
dziekanat.farmacja@umlub.pl
Telefon
+48 81448 7000

Dziekan

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. farm. Grażyna Biała
Stanowisko
Profesor
E-mail
grazyna.biala@umlub.pl
Telefon
+48 81448 7252
Nr pokoju
24

O Studiach

Program nauczania na Wydziale Farmaceutycznym został opracowany zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia i ujednolicony z większością krajów Unii Europejskiej. Edukacja obejmuje przedmioty podstawowe, kierunkowe oraz fakultatywne, związane ściśle z wykonywaniem zawodu farmaceuty, analityka medycznego lub kosmetologa. 

 

OFERTA EDUKACYJNA

 

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

 

FARMACJA

Wydział: Wydział Farmaceutyczny

Poziom kształcenia: jednolite studia magisterskie

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Czas kształcenia: 5 lat nauki (10 semestrów) i 6 miesięcy stażu w aptece

Liczba godzin dydaktycznych: nie mniej niż 5300

ECTS: nie mniej niż 330

 

Program studiów obejmuje obowiązkowe praktyki w wymiarze:

  • 1 miesiąc w aptece ogólnodostępnej (po 3 roku studiów)
  • 1 miesiąc w aptece szpitalnej (po 4 roku studiów)
  • 6 miesięcy w aptece ogólnodostępnej lub szpitalnej po obronie pracy magisterskiej.

Na kierunku Farmacja wyodrębnione zostały 4 bloki specjalizacyjne:

  • Analiza farmaceutyczna,
  • Lek roślinny,
  • Postępy farmakoterapii,
  • Farmacja przemysłowa,  w ramach których studenci rozwijają swoje zainteresowania i poszerzają wiedzę z wybranych dyscyplin naukowych.

 

ANALITYKA

Wydział: Wydział Farmaceutyczny

Poziom kształcenia: jednolite studia magisterskie

Forma studiów: stacjonarne

Czas kształcenia: 5 lat  (10 semestrów)

Liczba godzin dydaktycznych: nie mniej niż 3700

ECTS: nie mniej niż 300

W planie studiów przewidziane są dwie jednomiesięczne praktyki wakacyjne. Po pierwszy i po drugim roku studiów w pracowniach analityki medycznej, chemii klinicznej, hematologii laboratoryjnej, mikrobiologii, parazytologii, serologii grup krwi.

 

 

STUDIA I STOPNIA

 

KOSMETOLOGIA

Wydział: Wydział Farmaceutyczny

Poziom kształcenia: studia I stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Czas kształcenia: 3 lata (6 semestrów)

Liczba godzin dydaktycznych: nie mniej niż 2200

ECTS: nie mniej niż 180

 

Program studiów obejmuje obowiązkowe praktyki w wymiarze:

  • 4 tygodnie po pierwszym roku studiów w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej,
  • 4 tygodnie po drugim roku studiów w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej, korekcyjnej i upiększającej.

Studia kończą się obroną pracy licencjackiej, która jest opracowaniem o charakterze zawodowym.

 

 

STUDIA II STOPNIA

 

KOSMETOLOGIA

Wydział: Wydział Farmaceutyczny

Poziom kształcenia: studia II stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Czas kształcenia: 2 lata (4 semestry)

Liczba godzin dydaktycznych: nie mniej niż 1200

ECTS: 120

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE

 

ANALITYKA MEDYCZNA

Czas kształcenia: 2 lata (4 semestry)

Liczba godzin dydaktycznych:  1135 

Studia podyplomowe na kierunku analityka medyczna są przeznaczone dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra biologii, biotechnologii, chemii, farmacji, weterynarii. Podstawą prawną funkcjonowania kierunku jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie kształcenia podyplomowego w zakresie analityki medycznej. 

Informacji udziela:

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin

e-mail: dziekanat.analityka@umlub.pl

 

 

Uczelnia

Kalendarz

Październik 2020