Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

10.08.2023

Wydział Lekarsko-Dentystyczny żegna stypendystę programu NAWA Medyk

W roku akademickim 2022/2023 na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym w Zakładzie Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej zatrudniony był w ramach stypendium NAWA Medyk dr Luciano Augusto Cano Martins, radiolog stomatologiczny i szczękowo-twarzowy z Uniwersytetu Campinas w Piracicaba, w Brazylii.

 

Doktor Martins nie tylko prowadził zajęcia dydaktyczne ze studentami anglojęzycznymi na kierunku lekarsko-dentystycznym, ale również aktywnie brał udział w innych wydarzeniach takich jak warsztaty na DzJUMLa i w ramach Winter School, wykłady na spotkaniach uczelnianych, m.in. Forum Akademickie, konferencjach krajowych i zagranicznych.

 

Czas biegnie nieubłaganie i tym samym nadszedł moment pożegnania z naszym brazylijskim kolegą po fachu. W dniach 7 i 8 sierpnia br. Doktor Martins miał zaszczyt spotkać się z Władzami Uczelni w osobach JM Rektora prof. Wojciecha Załuska, Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki, prof. Kamila Torres i Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego prof. Renatą Chałas. Pożegnalne spotkanie połączone z życzeniami urodzinowymi odbyło się także w Zakładzie Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej kierowanym przez prof. Ingrid Różyło-Kalinowską. Mamy nadzieję, że dr Martins wkrótce do nas wróci, gdyż pracownicy Wydziału stali się dla niego drugą rodziną, studenci docenili jego pasję dydaktyczną, zaś pobyt w Polsce był niezwykle udany zarówno pod względem zawodowym, jak i osobistym.

 

prof. Ingrid Różyło-Kalinowska, MD, PhD

 

Uczelnia

Kalendarz

Grudzień 2023