Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

07.08.2023

COMFORTAGE: prestiżowy grant z programu Horyzont Europa dla naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju z radością informuje o sukcesie zespołu naukowego pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Konrada Rejdaka z Katedy i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, który otrzymał dofinansowanie w ramach programu Horyzont Europa na realizację projektu pt. „Prediction, Monitoring and Personalized Recommendations for Prevention and Relief of Dementia and Frailty”. Projekt COMFORTAGE będzie realizowany przez UNIVERSITY OF PIRAEUS RESEARCH CENTER w we współpracy z 38 partnerami z całej Unii Europejskiej.

 

Celem projektu jest opracowanie holistycznego i interdyscyplinarnego modelu opieki zdrowotnej nad osobami z demencją. Dzięki zaangażowaniu ekspertów medycznych (tj. neurologów, psychiatrów, neuropsychologów, pielęgniarek, klinik pamięci), społecznych naukowcami i humanistami, ekspertami technicznymi (tj. naukowcami zajmującymi się danymi, ekspertami ds. sztucznej inteligencji, ekspertami w dziedzinie robotyki) oraz centrami innowacji cyfrowych, możliwe bedzie stworzenie zintegrowanego i skoncentrowanego na ludziach, modelu opieki nad pacjentami: od profilaktyki, przez monitorowanie postępów choroby, po zarządzanie postępami leczenia u osób z chorobami otępiennymi i innymi niepełnosprawnościami związanymi z wiekiem. Projekt obejmie nowatorskie podejście do analizy czynników ryzyka i spersonalizowanych prognoz, oparte na sztucznej inteligencji urządzeń medycznych, zintegrowanych źródeł danych dotyczących dowodów klinicznych oraz dowodach oceny technologii opieki zdrowotnej, co ułatwi integrację, harmonizację i zarządzanie wieloma różnymi źródłami danych.

 

Stworzenie nowego modelu opieki stanie się innowacyjnym rozwiązaniem pomagającym zapobiegać, monitorować i zarządzać postępem chorób i niepełnosprawności związanych z wiekiem, zwłaszcza demencji i chorób otępiennych, w oparciu o wysokiej klasy badania naukowe oraz z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii.

 

Wartość całego przedsięwzięcia to niemal 20 mln euro w tym 753 800 euro dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Serdecznie gratulujemy!

Uczelnia

Kalendarz

Grudzień 2023